Język
PLNWaluty

Regulamin zakupów

 

§1 Strony i przedmiot umowy

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.tools4wood.pl, zwany w dalszej części Sklepem Tools4wood.pl, jest własnością firmy Tools4wood Paweł Baranowski (zwanej dalej Sprzedającym) z siedzibą w Łęgowie przy ulicy Słonecznej 2A, NIP 6040024949, REGON 220296562, adres email: info@tools4wood.pl.
 2. Stroną dokonującą zamówienia oraz zakupu (Klientem) może być osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego osoby fizyczne w wieku poniżej lat 13 nie mają możliwości zawierania z nim we własnym imieniu umów sprzedaży, gdyż nie posiadają zdolności do czynności prawnych. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia) mogą zawierać ze Sprzedającym umowy sprzedaży, ale tylko za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. W przypadku, jeśli Użytkownik (osoba korzystająca ze strony internetowej sklepu) nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedający w miarę możliwości uprzejmie prosi takiego Użytkownika o nieskładanie zamówień. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, aby złożyć w sklepie zamówienie.
 4. Klient w każdej chwili może skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem strony internetowej mailowo (info@tools4wood.pl) i za pomocą połączeń telefonicznych. Numery telefonów podane są na stronie sklepu w zakładce Kontakt. Koszty połączeń wynikają wyłącznie z taryfikatora operatora sieci, z której korzysta Klient, a sklep nie nalicza żadnych dodatkowych opłat za połączenie i nie korzysta z dodatkowych taryf o podwyższonych opłatach.
 5. Prezentacja na stronie internetowej sklepu towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 kodeksu cywilnego).
 6. Ceny wszystkich produktów znajdujących się na stronie Sklepu Tools4wood.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 7. Sprzedający informuje, iż jest zobowiązany do dostarczania towarów wolnych od wad.

  §2 Zasady dokonywania zamówienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Tools4wood.pl odbywa się poprzez:
  a) Wypełnienie odpowiednich formularzy internetowych udostępnianych w ramach sklepu internetowego Tools4wood.pl
  b) Za pośrednictwem poczty e-mail na adres : info@tools4wood.pl
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
 3. Zamówienia internetowe można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia będą potwierdzane przez Sklep Tools4wood.pl najpóźniej po trzech dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 4. Klient podczas rejestracji w Sklepie Tools4wood.pl jest proszony o podanie niezbędnych danych wyłącznie w celu prawidłowej obsługi zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem zwrotnego adresu e-mail i numeru telefonu, pod którym możliwe będzie potwierdzenie przez pracownika Sklepu Tools4wood.pl złożonego zamówienia.
 5. Sklep Tools4wood.pl potwierdza każde złożone zamówienie. Potwierdzenie obejmuje:
  a) nazwę, model, kolor, cenę zamówionego towaru
  b) sposób dostawy oraz termin wysyłki
  c) całkowity koszt zamówienia i formę płatności
  d) adres dostawy
 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Tools4wood.pl dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zamówienia, Klient może się skontaktować ze sklepem poprzez adres e-mail: info@tools4wood.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej (zakładka Kontakt).
 8. Sprzedający informuje, iż Sklep Tools4wood.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), Al. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995. Dzięki temu Klienci sklepu mają możliwość wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej opinii Klienta na temat dokonanej w Sklepie Tools4wood.pl transakcji (opinie Klientów, którzy wzięli udział w ankiecie są następnie zamieszczane w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl). Udział Klienta sklepu w w/w ankiecie jest całkowicie nieobowiązkowy i możliwy tylko po wcześniejszej, odrębnej i świadomej, wyrażonej przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola check-box, dobrowolnej zgodzie na przekazanie w tym celu jego adresu e-mail do Grupy Allegro Sp. z o.o.
 1. W celu skutecznego zawarcia umowy kupna sprzedaży sklep internetowy Tools4wood.pl będzie prosił Klienta o podanie danych osobowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze sklepem internetowym Tools4wood.pl.
 2. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta na rzecz sklepu internetowego Tools4wood.pl przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz sklepu internetowego Tools4wood.pl .
 3. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym Tools4wood.pl, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy sklepem internetowym Tools4wood.pl a Bankiem.

  §3 Formy płatności i koszty dostawy

 1. W trakcie składania zamówienia Klient może wybrać następujące formy płatności:
  a) Płatność przy odbiorze - opłatę za dostarczony towar Klient dokonuje bezpośrednio przedstawicielowi firmy kurierskiej, który dostarczy przesyłkę pod wskazany adres.
  b) Płatność przelewem bankowym tradycyjnym - wpłaty dokonuje Klient na wskazane konto Sklepu Tools4wood.pl. Zamówiony towar zostaje wysłany do Klienta dopiero po wpłynięciu należności na konto Sklepu Tools4wood.pl. Ta forma płatności umożliwia kupującemu dokonanie wpłaty po potwierdzeniu dostępności towaru przez pracownika sklepu.
  c) Zakup na raty za pośrednictwem firmy udzielającej kredytu, z którą Sklep Tools4wood.pl ma umowę na omawiane świadczenia.
  d) Przelew online, płatność typu BLIK lub płatność kartą płatniczą - Klient dokonuje płatności za pośrednictwem portalu bankowego udostępnionego przez bramkę płatniczą I MOJE, a dane osobowe mogą być przekazane do: mBank S.A.
  Obciążenie rachunku Klienta następuje natychmiast po decyzji kupującego potwierdzającej płatność z rachunku bankowego lub karty płatniczej.

Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

Operatorem płatności jest Autopay S.A.

 1. Wysyłki są realizowane za pomocą wyspecjalizowanych zewnętrznych firm kurierskich. Koszty wysyłki przedstawiają się następująco:
  a) Za każdą paczkę do 30 kg w maksymalnych wymiarach określonych przez firmę kurierską jako paczka standardowa ( wymiary paczki standardowej są podane w regulaminie kuriera DPD - www.dpd.com.pl) koszt dostawy za pobraniem wynosi 23.00 zł PLN, a za opłaconą przelewem 16.00 zł PLN
  b) Istnieje możliwość realizacji wysyłki bezpłatnej (dostawa gratis) pod warunkiem, że minimalny zakup przewyższa kwotę 400.00 zł. Usługa ta jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem realizowania przesyłki w paczkach standardowych tj. nie przekraczających standardowych wymiarów i wagi dla spedytora (zgodnie z regulaminem DPD - https://www.dpd.com.pl/)
  c) Pozostałe formy dostawy można sprawdzić w zakładce Koszt dostawy
 2. Wszystkie opłaty względem Sklepu Tools4wood.pl należy dokonywać na konto:
  mBank 46 1140 2004 0000 3402 4905 1883
 1. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów pod adresem Sklep internetowy Tools4wood.pl, ul. Słoneczna 2A, 83-031 Łęgowo, od poniedziałku do piątku, tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu. W tym przypadku nie naliczamy dodatkowej opłaty transportowej.

  §4 Dostawa i odbiór towaru

 1. Realizujemy dostawy zamówionych towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DPD. Dodatkowe informacje o dostawach dostępne na stronie www.dpd.com.pl
 2. Paczki wysyłane są następnego dnia po złożeniu zamówienia (nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót). Wysyłki dotyczą jedynie realizacji potwierdzonych zamówień z ustalonym sposobem zapłaty.
 3. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy oraz czas dostawy towaru przez firmę kurierską. Czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy to jeden dzień roboczy, natomiast czas dostawy to maksymalnie 4 dni robocze, chyba że inny termin dostawy zostanie ustalony w drodze indywidualnych negocjacji prowadzonych między Klientem a Sprzedającym. Jeżeli z powodu tymczasowej niedostępności towaru określony w zdaniu poprzednim czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy nie będzie realny, Sprzedający poinformuje o tym Użytkownika drogą mailową bądź telefoniczną, przed zawarciem umowy sprzedaży. W takim przypadku Użytkownik będzie mógł anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części bądź podzielić zamówienie. W sytuacji wyboru przez Użytkownika podziału zamówienia, dostawa towarów do Klienta nastąpi w odrębnych przesyłkach, w terminach ustalonych indywidualnie z Użytkownikiem w drodze negocjacji, a Klient nie poniesie dodatkowych kosztów wysyłki wynikających z podziału zamówienia.
 4. Zamówione produkty będą dostarczane do Klienta pod wskazany przez Niego adres.
 5. W przypadku opłaty przy odbiorze dane płatnika muszą być identyczne z danymi odbiorcy.
 6. W przypadku realizacji większych zamówień, Sklep Tools4wood.pl jest uprawniony, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia oraz realizacji takiego zamówienia etapowo.
 7. Klient proszony jest, aby w miarę możliwości w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej dokonał sprawdzenia stanu przesyłki. Sprzedający uprzejmie zaleca zwrócenie szczególnej uwagi na stan przesyłki i stan taśm naklejonych na przesyłkę.
 8. Sprzedający informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo Przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji, kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedający zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii), na adres siedziby Sprzedającego, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedającego zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
 9. W przypadku realizacji zamówień poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie koszty dostawy są realizowane zgodnie z cennikiem Spedytora.
 10. 10.W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z zakupionym przez niego towarem pomimo kilku prób dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, przy jednoczesnym braku możliwości skontaktowania się z Klientem (Klient notorycznie nie odbiera połączeń telefonicznych, nie odpisuje na maile), Sprzedający, zgodnie z art. 486 kodeksu cywilnego, zażąda od Klienta naprawienia wynikłej stąd szkody (w szczególności polegającej na konieczności ponoszenia kosztów magazynowania nieodebranego towaru).

  §5 Możliwość odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając oświadczenie na piśmie, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Jako oświadczenie na piśmie można rozumieć zarówno przesłanie oświadczenia w formie papierowej na adres siedziby Sprzedającego, jak i przesłanie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklepu – info@tools4wood.pl. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do ustawy, dostępnego tutaj.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep.
 3. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez Klienta od umowy. Sprzedający informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej jednak w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy) odesłania towaru. Koszt odesłania do Sprzedającego zwracanego towaru ponosi Klient.
 5. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionej rzeczy.
 6. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (m.in. dokanałowe ochronniki słuchu), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  §6 Rękojmia, gwarancja

 1. Towary oferowane w Sklepie Tools4wood.pl są nowe.
 2. Warunki obsługi gwarancyjnej są zgodnie z zapisami na kartach gwarancyjnych, dostarczanych razem z towarem. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wysłania skanu karty gwarancyjnej w momencie składania zamówienia
 3. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
 4. Na mocy prawa Sklep Tools4wood.pl odpowiada z tytułu rękojmi za ewentualne wady fizyczne sprzedanego towaru, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Klientowi.
 5. Gwarancja producenta, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu w przypadku wadliwości zakupionej rzeczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

  §7 Zasady składania reklamacji

 1. W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt z pracownikami Sklepu Tools4wood.pl w siedzibie Sprzedającego bądź o kontakt telefoniczny, listowny bądź mailowy. Właściwe dane kontaktowe Klient zawsze znajdzie w zakładce Kontakt na stronie internetowej.
 2. Towar, którego dotyczy reklamacja, należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego. Jednak w niektórych przypadkach, w celu minimalizacji czasu naprawy reklamacyjnej Klienci, za ich zgodą, mogą być proszeni o wysyłkę reklamowanych towarów bezpośrednio do producenta.
 3. Sklep Tools4wood.pl w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do roszczeń Klienta.

  §8 Polityka bezpieczeństwa – dane osobowe - wymogi RODO

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych Klientów (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) oraz osób zapisanych do newslettera Sklepu Tools4wood.pl jest Tools4wood Paweł Baranowski (zwanej dalej Sprzedającym) z siedzibą w Łęgowie przy ulicy Słonecznej 2A, NIP 6040024949, REGON 220296562, adres email: info@tools4wood.pl.

 1. Prośba o dane osobowe Klienta w momencie składania zamówienia ma charakter dobrowolny, lecz ich brak może spowodować niemożliwość realizacji zamówienia lub świadczenia niektórych usług.
 2. Udostępnienie danych osobowych w Sklepie Tools4wood.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Tools4wood Paweł Baranowski danych osobowych zawartych w zamówieniu wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności przetwarzanie obejmuje: przyjmowanie zamówień oraz realizowanie sprzedaży, bieżącej komunikacji w sprawach związanych z ze złożonym zamówieniem, w tym ich potwierdzanie, informowanie o statusie, rozpatrywanie reklamacji, przyjmowanie i obsługę innych zgłoszeń niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi zamówieniami, rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń, umożliwienie korzystania z płatności elektronicznych, realizację wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych.

 1. Zapis o przetwarzaniu danych Klienta wyłącznie co do obsługi zamówienia nie dotyczy osób, które świadomie i dobrowolnie zapisały się do newsletter'a i zgodnie ze swoją decyzją będą otrzymywały informacje o ofercie handlowej Sklepu Tools4wood.pl.
 2. Zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia w dowolnym momencie.
 4. Przechowywane w Sklepie Tools4wood.pl dane osobowe Klientów nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim bez świadomej i dobrowolnej zgody Klientów.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu Tools4wood.pl, w zgodzie z żądaniem konkretnego Klienta - podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (tylko w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (firmy spedycyjne). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów O Ochronie Danych Osobowych oraz Tools4wood Paweł Baranowski ma podpisane z nimi stosowne umowy.
 6. .W kwestii obsługi płatności internetowych sklep internetowy Tools4wood.pl informuje że przekazuje dane osobowe Klienta do mBank S.A. („ Bank”) w związku z:
  a) świadczeniem przez Bank na rzecz sklepu internetowego Tools4wood.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów sklepu internetowego Tools4wood.pl przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym Tools4wood.pl , w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 8. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Tools4wood Paweł Baranowsk:
  a) przez okres realizacji zawartych umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych,
  b) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej,
  c) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  d) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

  §9 Polityka stosowania plików cookies

 1. W celu poprawnego funkcjonowania sklepu wykorzystywane są ciasteczka ( z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko). Ciasteczka to pliki tekstowe wysyłane przez serwis www.tools4wood.pl i zapisywane po stronie użytkownika.
 2. Serwis www.tools4wood.pl wykorzystuje pliki cookies do:
  a) dostosowywania zawartość stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizowania korzystania ze stron internetowych,
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymywanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której może dokonywać zakupu i składać zamówienia,
  c) do odczytywania i analizowania statystyki między innymi z Google AdWords.
  Każdy użytkownik może w swoim urządzeniu i aplikacji obsługującej przeglądanie stron internetowych ustawić swoje zasady utrzymywania plików cookies. W szczególności może blokować automatyczną obsługę plików bądź włączyć informowanie o każdorazowym przesłaniu ich na urządzenie użytkownika (zmiany w ustawieniach mogą prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych naszych usług). Użytkownik ma także możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu Tools4wood.pl, a w szczególności uniemożliwia składanie zamówień za pomocą formularza internetowego.

  §10 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje, dane, fotografie, obrazy, rysunki, ikonki, opisy produktów i marek są chronione prawem własności intelektualnej.
 2. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu Tools4wood.pl wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
 3. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym sprzedającego, są następujące:
  a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
  b) połączenie z siecią internet,
  c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS,
  d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 4. W świetle obowiązującego prawa sądem rozpatrującym spory pomiędzy Sprzedającym a Klientami jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedającego (Sprzedający może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 5. Aktualizacja regulaminu dnia 7.02.2019 godz. 1:00
Produkt dnia
Profesjonalne ochronniki taktyczne ISOtunes Sport Caliber | IP67 | EN352
Profesjonalne ochronniki taktyczne ISOtunes Sport Caliber | IP67 | EN352

809,00 zł

Cena regularna: 889,00 zł

Najniższa cena: 889,00 zł
szt.
Kreg Jig K4
Kreg Jig K4

549,00 zł

szt.
Przyrząd do montażu prowadnic
Przyrząd do montażu prowadnic

209,00 zł

szt.
Cyfrowa miarka kątowa 200 mm
Cyfrowa miarka kątowa 200 mm

129,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl