Język
PLNWaluty

Polityka prywatności

Poniżej opisaliśmy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uzyskanych od Państwa przez witrynę www.tools4wood.pl . Właścicielem witryny jest Tools4wood Paweł Baranowski (zwanej dalej Sprzedającym) z siedzibą w Łęgowie przy ulicy Słonecznej 2A, NIP 6040024949, REGON 220296562, adres email: info@tools4wood.pl.

Pragniemy podkreślić, że sklep internetowy Tools4wood.pl docenia zaufanie jakim Państwo obdarzyliście nasz sklep i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia należytej ochrony Państwa prywatności i skutecznej ochrony udzielonych informacji osobowych.

Informujemy, że sklep internetowy postępuje zgodnie z wymogami prawa, jak również zarejestrowaliśmy zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane i analizowane przez sklep internetowy Tools4wood.pl są pobierane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia jej oferty.

Informujemy, że nasz sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas odwiedzania naszej witryny. 

Zgodnie z terminologią internetową pliki typu cookies to nieduże pliki tekstowe wysyłane przez witrynę i później przechowywane w Państwa komputerze. Pliki typu cookies zawierają proste informacje związane ze sposobem korzystania przez Państwo z naszej witryny i sklepu internetowego.

Pliki typu cookies gromadzone przez sklep internetowy mogą być tymczasowe lub trwałe. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast pliki stałe są przechowywane także po zakończeniu wizyty w sklepie internetowym . Pliki tego typu służą wyłącznie do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co ewidentnie przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony Tools4wood.pl. Zwracamy uwagę że w każdej chwil można zablokować instalowanie plików cookies lub trwale je usunąć. W tym celu należy jedynie stosować się do funkcji i opcji opisanych w Państwa przeglądarkach internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny Tools4wood.pl, a w konsekwencji polepszają możliwości prezentowania Państwu właściwych informacji podczas procesu zakupowego. Niezależnie od plików typu cookies witryny mogą także zapisywać i przechowywać informacje zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Dane te mogą obejmować m.in.: rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu, Państwa adres IP czy adres strony, z której Państwo weszliście do naszej witryny internetowej. Niektóre podstrony mogą zawierać tzw. elektroniczne obrazki . Te obrazki zwane „Web beacons” pozwalają na obrabianie informacji takich jak np. adres IP komputera, , numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny funkcjonowania naszych reklam. Dane tego typu nie są połączone i nie będą przekazane z Państwa danymi osobowymi. Dane te są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w celach analizy globalnego ruchu użytkowników Witryny.

Zgodnie z polityką handlową sklepu Tools4wood.pl nie wymagamy rejestracji w celu przeglądania naszej strony internetowej czy dokonywania zakupów. Decydując się na zakup w sklepie internetowym Tools4wood.pl można przejść do finalizacji zamówienia bez rejestracji lub z rejestracją. W przypadku rejestracji będzie konieczne założenie indywidualnego hasła znanego tylko użytkownikowi. Rejestracja w naszym sklepie umożliwia kontrolowanie swojego zamówienia w czasie. Można więc w sposób prosty przejrzeć np. historię swoich wcześniejszych zakupów. Można równie w czasie edytować swoje dane osobowe.

W celu przeprowadzenie klienta przez proces zakupów prosimy o następujące dane: nazwisko i imię, adres do wysyłki, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

W przypadku podmiotów prawnych lub na życzenie klienta sklep internetowy może zbierać informacje uzupełniające np. w celu wystawienia faktury VAT, jak numer NIP czy nazwę firmy.

Dodatkowo sklep Tools4wood.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Dzięki temu Klienci sklepu Tools4wood.pl mają możliwość wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej opinii Klienta na temat dokonanej w sklepie Tools4wood.pl transakcji (opinie Klientów, którzy wzięli udział w ankiecie są następnie zamieszczane w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl). Udział Klienta sklepu w w/w ankiecie jest całkowicie nieobowiązkowy i możliwy tylko po wcześniejszej, odrębnej i świadomej, wyrażonej przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola check-box, dobrowolnej zgodzie na przekazanie w tym celu jego adresu e-mail do Grupy Allegro Sp. z o.o.

W celu skutecznego zawarcia umowy kupna sprzedaży sklep internetowy będzie prosił Klienta o podanie danych osobowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze sklepem internetowym Tools4wood.pl.

W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez sklep internetowy Tools4wood.pl.

W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta na rzecz sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz sklepu internetowego Tools4wood.pl .

Prośba o dane osobowe Klienta w momencie zamówienia ma charakter dobrowolny, lecz ich brak może spowodować niemożliwość realizacji zamówienia lub świadczenia niektórych usług.

Udostępnienie danych osobowych w sklepie Tools4wood.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Tools4wood Paweł Baranowski danych osobowych zawartych w zamówieniu wyłącznie w celu realizacji zamówień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności przetwarzanie obejmuje przyjmowanie zamówień oraz realizowanie sprzedaży. Dotyczy także bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonym zamówieniem, w tym ich potwierdzaniem, informowaniem o statusie, rozpatrywaniem reklamacji oraz obsługą innych zgłoszeń niż reklamacje np. sprawy związane z rozpatrywaniem i dochodzeniem roszczeń, umożliwienie korzystania z płatności elektronicznych, sprawy dostawczo-transportowe czy działania wynikające z wymagań prawnych np. w zakresie przepisów podatkowych, celnych lub rachunkowych.

Zapis o przetwarzaniu danych Klienta wyłącznie co do obsługi zamówienia nie dotyczy osób, które świadomie i dobrowolnie zapisały się do newsletter'a i zgodnie ze swoją decyzją będą otrzymywały informacje o ofercie handlowej Tools4wood Paweł Baranowski, które jest właścicielem sklepu Tools4wood.pl.

Przechowywane w sklepie Tools4wood.pl dane osobowe Klientów nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim bez świadomej i dobrowolnej zgody Klientów.

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem sklepu Tools4wood.pl, w zgodzie z żądaniem konkretnego Klienta, podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (tylko w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (firmy spedycyjne). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz Tools4wood Paweł Baranowski ma podpisane z nimi stosowne umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. a/ pkt 1, 2, 3 oraz b /, dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przez Sklep Tools4wood.pl  innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: mBank S.A

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W kwestii obsługi płatności internetowych sklep internetowy Tools4wood.pl informuje że:

a ) przekazuje dane osobowe Klienta do mBank S.A. („Bank”) w związku z :

1.świadczeniem przez Bank na rzecz sklepu internetowego Tools4wood.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2.obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów sklepu internetowego Tools4wood.pl przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3.w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym Tools4wood.pl , w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W kwestii dostarczania zamówionej przesyłki pod wskazany adres sklep Tools4wood.pl przekaże stosowne dane osobowe firmie kurierskiej: imię nazwisko odbiorcy ( nazwę firmy, jeżeli wybrano taka opcję ) adres, e-mail i numer telefonu. Przekazane dane mają na celu wyłącznie sprawne awizowanie i dostarczenie przesyłki przez wybraną firmę kurierską.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego odrębne wymagane przepisy prawa.

Sklep internetowy Tools4wood.pl stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony danych. W tym celu wykorzystujemy szyfrowane połączenia SSL (SecureSocketLayer). Połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych są realizowane za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia, jeżeli taką opcję wybrano.

Zwracamy uwagę, że żadne zabezpieczania nie są skuteczne jeżeli użytkownik sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa postępowania w sieci internetowej. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do strony i nie udostępniać tych informacji osobom trzecim. Podkreślamy, że pracownicy sklepu internetowego Tools4wood.pl ani żaden inny podmioty współpracujący z witryną Tools4wood.pl nie mają prawa i nie będą zwracali się do użytkowników o ich podanie, z wyjątkiem wpisania ich w odpowiednie pola strony internetowej Tools4wood.pl w momencie bezpośredniego logowania w sklepie Tools4wood.pl.

Informujemy, że w każdym czasie naszym Klientom przysługuje prawo do żądania informacji o treści zgromadzonych danych na Państwa temat. Przysługuje Państwu również prawo do żądania zmiany lub usunięcia danych, a także prawo do zablokowania lub sprostowania błędów, a w szczególności do uaktualnienia tych danych.

W celu dokonania powyższych zmian prosimy o informację na adres: info@tools4wood.pl .

Współpraca z Google Analytics

Witryna internetowa Tools4wood.pl korzysta z Google Analytics realizującej usługi i analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika, włącznie z jego adresem IP, są automatycznie przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach miedzy innymi w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie te czynności przechowywania, analizowania i korzystania Google wykonuje zgodnie z informacjami i regulaminem podanym na swoje stronie w dziele Polityka prywatności Google.

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych jak: Facebook, Twitter, Instagram, YouYube, itp

Sklep Tools4wood.pl informuje, że na stronie internetowej Tools4wood.pl używane są tzw. wtyczki serwisów społecznościowych.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej istnieje możliwość, że Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami takimi jak: Facebook, Google, Twitter, YouTube lub Instagram. Dany usługodawca dzięki działaniu wtyczki przekaże bezpośrednio do Państwa przeglądarki zawartość wtyczki w celu integrowania ze stroną. Usługodawcy w ten sposób otrzymują informację, że użyta przeglądarka prawidłowo wyświetliła stronę Tools4wood.pl. Niezbędne dane wraz z adresem IP dostarczane są bezpośrednio do serwera danego usługodawcy przez użytą przez Państwa przeglądarkę internetową. W przypadku zalogowania się do wybranego serwisu społecznościowego, odpowiedni usługodawca będzie mógł powiązać wizytę na stronie Tools4wood.pl do Państwa profilu w odpowiednim serwisie społecznościowym. Doradzamy i prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich serwisów społecznościowych w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Proponujemy również dostosowanie ustawień przeglądarek serwisów społecznościowych do Państwa preferencji, aby zapewnić sobie maksymalną ochronę prywatności.

Użytkownikom strony Tools4wood.pl prezentowane są banery reklamowe z rekomendowanymi produktami. W celu wyświetlania spersonalizowanych reklam wykorzystuje się: pliki cookie, pliki dziennika czy sygnalizatory sieci w celu pozyskania danych z przeglądarek, od reklamodawców oraz witryn osób trzecich przystosowanych do pobrania potrzebnych danych nieosobowych takich jak: adresy przeglądanych stron internetowych, datowniki czy adresy IP.

Tools4wood Paweł Baranowski, właściciel witryny www.tools4wood.pl informuje, że czasowo na naszej stronie mogą pojawiać się linki do innych zewnętrznych stron internetowych. Podlinkowane zewnętrzne strony internetowe nie są własnością Tools4wood Paweł Baranowski. W związku z tym informujemy, że w żaden sposób nie są przez nas kontrolowane. Strony te mogą posiadać własną politykę w zakresie prywatności, dlatego bezwzględnie w przypadku korzystania z takich stron zalecamy zapoznać się z ich polityką prywatności. Sklep internetowy Tools4wood.pl podkreśla, że w takiej sytuacji nie ponosi odpowiedzialności za sposób przechowywania i przetwarzania oraz politykę prywatności tych stron.

Polityka bezpieczeństwa – dane osobowe - wymogi RODO

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych Klientów (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) oraz osób zapisanych do newslettera Sklepu Tools4wood.pl jest Tools4wood Paweł Baranowski (zwanej dalej Sprzedającym) z siedzibą w Łęgowie przy ulicy Słonecznej 2A, NIP 6040024949, REGON 220296562, adres email: info@tools4wood.pl.

 1. Prośba o dane osobowe Klienta w momencie składania zamówienia ma charakter dobrowolny, lecz ich brak może spowodować niemożliwość realizacji zamówienia lub świadczenia niektórych usług.
 2. Udostępnienie danych osobowych w Sklepie Tools4wood.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Tools4wood Paweł Baranowski danych osobowych zawartych w zamówieniu wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności przetwarzanie obejmuje: przyjmowanie zamówień oraz realizowanie sprzedaży, bieżącej komunikacji w sprawach związanych z ze złożonym zamówieniem, w tym ich potwierdzanie, informowanie o statusie, rozpatrywanie reklamacji, przyjmowanie i obsługę innych zgłoszeń niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi zamówieniami, rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń, umożliwienie korzystania z płatności elektronicznych, realizację wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych.

 1. Zapis o przetwarzaniu danych Klienta wyłącznie co do obsługi zamówienia nie dotyczy osób, które świadomie i dobrowolnie zapisały się do newsletter'a i zgodnie ze swoją decyzją będą otrzymywały informacje o ofercie handlowej Sklepu Tools4wood.pl.
 2. Zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia w dowolnym momencie.
 4. Przechowywane w Sklepie Tools4wood.pl dane osobowe Klientów nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim bez świadomej i dobrowolnej zgody Klientów.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu Tools4wood.pl, w zgodzie z żądaniem konkretnego Klienta - podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (tylko w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (firmy spedycyjne). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów O Ochronie Danych Osobowych oraz Tools4wood Paweł Baranowski ma podpisane z nimi stosowne umowy.
 6. .W kwestii obsługi płatności internetowych sklep internetowy Tools4wood.pl informuje że przekazuje dane osobowe Klienta do mBank S.A. („ Bank”) w związku z:
  a) świadczeniem przez Bank na rzecz sklepu internetowego Tools4wood.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów sklepu internetowego Tools4wood.pl przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym Tools4wood.pl , w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 8. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Tools4wood Paweł Baranowsk:
  a) przez okres realizacji zawartych umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych,
  b) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej,
  c) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  d) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Wszelkie pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, a w szczególności żądanie blokowania, sprostowania, odwołania udzielonych zgód czy wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy kierować na adres :

Tools4wood Paweł Baranowski

Ul. Słoneczna 2A, 83-031 Łęgowo

Tel: 784 818 517

Mail: info@tools4wood.pl

Ponadto w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Aktualizacja dnia 7.02.2019

Produkt dnia
Przyrząd do montażu prowadnic
Przyrząd do montażu prowadnic

209,00 zł

szt.
ISOtunes Free Aware | EN 352
ISOtunes Free Aware | EN 352

889,00 zł

szt.
Cyfrowa miarka kątowa 200 mm
Cyfrowa miarka kątowa 200 mm

129,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
szt.
Kreg Jig K4
Kreg Jig K4

549,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl